Παρουσιάσεις

Το τμήμα Εικονικής Πραγματικότητας έχει συμμετάσχει στα παρακάτω διεθνή συνέδρια και διοργανώσεις:

 

Συνέδρια

 • i3net Spring Days' session on Interactive Learning Environments for Children, Ελλάδα. Παρουσίαση με τίτλο "Immersive Interactive Virtual Reality and Informal Education".
 • Immersive Projection Technology Workshop '99, Γερμανία. Παρουσίαση με τίτλο "Incorporating Immersive Projection-based Virtual Reality in Public Spaces".
 • SIGGRAPH '99, Λος Άντζελες, ΗΠΑ. Παρουσίαση με τίτλο "High-end Interactive Media in the Museum" από την κα Μαρία Ρούσσου και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Iδρύματος κ. Δημήτρη Εφραίμογλου.
 • Visualization Summit on Education & Entertainment, Ελβετία. Παρουσίαση / επίδειξη των προγραμμάτων Εικονικής Πραγματικότητας του τμήματος σε δύο εξελιγμένα συστήματα της SGI.
 • COMDEX 2000, Αθήνα. Επίδειξη προγραμμάτων του τμήματος στο Reality Center της εταιρείας Silicon Technologies, από όλα τα στελέχη του τμήματος.
 • iGRID 2000, Ιαπωνία, και iGRID 2002, Ολλανδία. Ταυτόχρονη επίδειξη των εικονικών προγραμμάτων σε πολλαπλά συστήματα Εικονικής Πραγματικότητας, συνδεδεμένα μεταξύ τους με το ταχύτατο δίκτυο Internet2.
 • SIGGRAPH 2002, Σαν Aντόνιο, TX, ΗΠΑ. Παρουσιάσεις του προγράμματος "O Ναός του Δία στην Ολυμπία" στους εκατοντάδες επισκέπτες του θεάτρου Reality Center της SGI από την κα Μαρία Ρούσσου και τον κ. Αθανάσιο Γκαϊτατζή.

 

 

 Δημοσιεύσεις

 • Gaitatzes A., Christopoulos D., Papaioannou G., "Virtual Reality Systems and Applications: The Ancient Olympic Games", in Proc. "10th Panhellenic Conference on Informatics", (PCI 2005) in P. Bozanis and E.N. Houstis (Eds.), "Advances in Informatics", Springer-Verlag, LNCS 3746, University of Thessaly, Volos, Greece, November 11-13 2005.
 • Gaitatzes A., Christopoulos D., Papaioannou G., "Olympia and the Ancient Olympic Games - Techniques for producing Immersive and Educational Virtual Environments", "2nd International Conference on Cultural Convergence & Digital Technology", Athens Greece, November 2004 and Imeros Journal for Culture and Technology (5), 2005.
 • Gaitatzes A., Christopoulos D., Papaioannou G., "The Ancient Olympic Games: Being Part of the Experience", in Proc. "5th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage", (VAST 2004) and "2nd Eurographics Workshop on Graphics and Cultural Heritage", Oudenaarde, Belgium, December 7-10 2004.
 • Sideris A., Roussou M., Gaitatzes A., "Virtual Reconstruction of the Hellenistic Asklepieion of Messene using Scientific and Educational Scenario-based Approaches" in Proc. "9th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists", St. Petersburg, Russia, September 10-14, 2003 and Imeros Journal for Culture and Technology (4), 2004.
 • D. Christopoulos, A. Gaitatzes, G. Papaioannou, Image-based Techniques for Enhancing Virtual Reality Environments, Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τέχνης και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ICTACH), Αθήνα, Ελλάδα, 2003.
 • G. Papaioannou, A. Gaitatzes, D. Christopoulos, Enhancing Virtual Walkthroughs of Archaeological Sites, Πρακτικά του συνεδρίου εικονικής πραγματικότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς VAST 2003 της ACM/Eurographics, Brighton, UK, 2003.
 • Roussou, M., Efraimoglou, D., "High-end Interactive Media in the Museum", Computer Graphics, ACM SIGGRAPH, 1999, σελ. 59-62. Αναδημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΙΜΕρος, 1, 2001, σελ. 23-31.
 • Gaitatzes, A., Christopoulos, D., Voulgari, A., Roussou, M., "Hellenic Cultural Heritage through Immersive Virtual Archaeology", στο Proc. 6th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, Gifu, Ιαπωνία, 2000.
 • Giannoulis, G., Koliou, M., Kamarinos, G., Roussou, M., Trahanias, P., Argyros, A., Tsakiris, D., Cremers, A., Schulz, D., Burgard, W., Haehnel, D., Savvaides, V., Friess, P., Konstantios, D., Katselaki, A., "Enhancing Museum Visitor Access Through Robotic Avatars Connected to the Web", Πρακτικά Museums & the Web, Seattle WA, 2001.
 • Pape, D., Anstey, J., D' Souza, S., DeFanti, T., Roussou, M., Gaitatzes, A., "Shared Miletus: Towards a Networked Virtual History Museum", Πρακτικά Euroimage International Conference on Augmented, Virtual Environments and Three-Dimensional Imaging, 2001, σελ. 85-89.
 • Androutsopoulos, I., Calder, J., Not, E., Pianesi, F. & Roussou, M., "Multilingual Personalised Information Objects", Πρακτικά International Workshop on Information Presentation and Natural Multimodal Dialogue, Bερόνα, 2001, σελ. 25-29.
 • Gaitatzes, A., Christopoulos, D., Roussou, M., "Reviving the Past: Cultural Heritage Meets Virtual Reality", Πρακτικά Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage (VAST'01), 2001.
 • Roussou, M., Trahanias, P., Giannoulis, G., Kamarinos, G., Argyros, A., Tsakiris, D., Georgiadis, P., Burgard, W., Haehnel, D., Cremers, A., Schulz, D., Moors, M., Spirtounias, E., Mika, M., Savvaides, V., Reitelman, A., Konstantios, D., & Katselaki, A., "Experiences from the Use of a Robotic Avatar in a Museum Setting", Πρακτικά Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage (VAST'01), 2001.
 • Gaitatzes, A., Christopoulos, D., & Roussou, M., "Virtual Reality Interfaces for the Broad Public", Πρακτικά N. Avouris & N. Fakotakis (επιμ.), PC HCI 2001, 2001, σελ. 159-164.
 • Sideris, A. & Roussou, M., "Making a new world out of an old one: in search of a common language for archaeological immersive VR representation", Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Virtual Systems & Multimedia / VSMM 2002, 2002, σελ. 31-42.